• Μερεσ
  • Ωρες
  • Λεπτα
  • Δευτερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2020

Μια ξεχωριστή ψηφιακή εκδήλωση γιορτάζοντας την Ελληνική Ναυτιλία

    Lead Χορηγοί

    Premium Χορηγοί

  • Charity Partner

  • Με τη Στήριξη της