> Ο ρόλος του Συμβούλου
> Οι Σύμβουλοι μας

• Νίκος Δ. Ευθυμίου

• Ευθύμιος Η.
   Μητρόπουλος


• Νίκος Α. Παππαδάκης

• Χαράλαμπος Φαφαλιός

 
Τελευταία Νέα


Ο ρόλος του Συμβούλου

Το Πάνθεον της Ελληνικής Ναυτιλίας είναι μια ανεξάρτητη οντότητα η οποία δεν έχει ουδεμία σχέση με οποιαδήποτε εταιρεία ή άλλους οργανισμούς. Όμως είναι σημαντικό για τη λειτουργία του να μπορεί να διατηρεί στενές επαφές με τη σύγχρονη Ελληνική ναυτιλία ώστε να έχει πρόσβαση στις καλύτερες και πιο επίκαιρες πληροφορίες.

Το Συμβουλευτικό Συμβούλιο είναι η πρώτη γραμμή επαφής ανάμεσα στο Πάνθεον της Ελληνικής Ναυτιλίας και την ίδια την Ελληνική ναυτιλία. Είμαστε περήφανοι και τυχεροί που μπορούμε να απολαμβάνουμε την στήριξη και τη συμμετοχή των μελών του, τα οποία είναι εξέχουσες προσωπικότητες της Ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας και παγκοσμίως γνωστά.

Παρόλο που τα μέλη του Συμβουλευτικού Συμβουλίου δεν έχουν εκτελεστικό ρόλο στο Πάνθεον της Ελληνικής Ναυτιλίας, η γνώσεις τους και η πείρα τους παρέχουν ανεκτίμητη συνδρομή στην επίτευξη του σκοπού του.